Vores værdigrundlag

Vores værdigrundlag tager udgangspunkt i Maria Montessoris pædagogiske teorier og hendes humanistiske menneskesyn, der bygger på tolerance og mellemfolkelig forståelse. Helt centralt er, at børnene opdrages til at leve i et demokratisk samfund, hvor der er medansvar og medindflydelse.

En af grundtankerne er, at vi skal lære barnet at leve livet – men ikke leve livet for barnet. Det vil sige, at vi skal stimulere barnets lyst til at ville selv og handle selv.

Med udgangspunkt i den børnekultur, der repræsenterer vores børnehave, og udviklingen i samfundet i øvrigt, mener vi, at vores udgangspunkt er meget aktuelt.

Vi arbejder ud fra på følgende værdier, som afspejles i vores måde at arbejde med læreplanerne på i praksis:

 • At voksne og børn skal være gode rollemodeller
 • At skabe tillid og dermed tryghed
 • At lytte, vise interesse, nærvær og tilgængelighed
 • At respektere barnets individuelle modenhed, evner og muligheder
 • At give frihed til at vælge, hvor valg kan gives
 • At vejlede til samarbejde og hjælpsomhed frem for konkurrence
 • At tilrettelægge sejre så selvværd styrkes
 • At turde bruge sig selv, f.eks. optræde, fortælle, synge, lege, lave sjov
 • At være kreative
 • At vi kan lære af hinanden og give denne evne videre til børnene
 • At skabe engagement og fællesskab til glæde for børn, forældre og personale

 

Hvis du har lyst til at høre nærmere, så ring eller skriv til os, så aftaler vi et besøg hos os.